adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio

Nosnú časť našich projektov tvoria občianske stavby (rodinné domy, dvojdomy a bytové domy).

Ponúkame komplexné projektové služby: štúdiá, projekty na stavebné povolenie, realizačné projekty k rodinným domom, vizualizácie, zameranie a zakreslenie skutočného stavu, projekty na rekonštrukcie bytov.

Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie dodávame v 6 vyhotoveniach.
Obsahuje architektúru, statiku, zdravotechniku, vykurovanie, plynoinštaláciu, elektroinštaláciu a požiarnu ochranu.