adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

O nás

Projektová kancelária bola založená v roku 2010.
Špecializujeme sa na projektovanie pozemných stavieb (rodinné domy, bytové domy).
Zrealizujeme kompletnú projektovú dokumntáciu pre Vašu stavbu.

Ďalej ponúkame:
P.O.V, časové plány, statické posudky, stavebný dozor, návrhy interiérov, konzultačnú a poradenskú činnosť,
zameranie a zakreslenie skutočného stavu. 

 

 

Ing. Peter Neilinger

Narodil sa v Dunajskej strede roku 1984. Študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave najprv na odbore pozemné stavby a architektúra a potom na technológii a manažérstve stavieb. Inžinierske štúdium dokončil na odbore technológia stavieb. Počas štúdia pracoval v projektovej kancelárii Modulus.

Ing. Árpád Varga

Narodil sa v Dunajskej Strede v roku 1984. Po skončení štúdia na strednej odbornej škole v Hurbanove začal štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Vo svojej diplomovej práci sa venoval problematike zariadenia staveniska. Počas štúdia pôsobil v projektovej kancelárii GK-studio.
 

nv project