adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Rodinné domy

Prístavba k RD – Baloň (2012)

Projekt rieši prístavbu k rodinnému domu v obci Baloň.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy