adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Rodinné domy

Prístavba k RD– Blatná na ostrove (2013)

Projektová dokumentácia rieši prístavbu k rodinnému domu v obci Blatná na Ostrove.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy