adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Rodinné domy

Terasa- Blažov (2013)

Projektová dokumentácia rieši rozširenie a zastrešenie terasy rodinného domu v obci Blažov.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy