adresa Račianska 71, 831 02 Bratislava
skhu

Portfólio - Rodinné domy

Prístavba terasy a letná kuchyňa (2014)

Projekt rieši prístavbu zasklenej terasy k rodinnému domu a letnú terasu.

Katalógové rodinné domy
Katalógové rodinné domy